ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และศักดิ์ศรีความเป็นทหาร

ศักดิ์ศรี ทหาร เป็นสิ่งที่นักเรียนนายร้อยรุ่นพี่ได้สั่งสอนรุ่นน้องเสมอมา เพื่อให้นักเรียนนายร้อยทุกนาย รักและภูมิใจในเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของสถาบัน ด้วยการรักษาวินัยและแบบธรรมเนียมปฏิบัติของนักเรียนนายร้อยอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาชื่อเสียงของสถาบัน ซึ่งมีมานานกว่า 100 ปี มิให้เสื่อมถอยลง

นักเรียนนายร้อยทุกนายที่จบไปจะต้องเข้าใจถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และทุกคนมีความเสมอภาคกัน แต่ทุกคนต่างแตกต่างกันด้วยหน้าที่ ดังนั้น หากนักเรียนนายร้อยเข้าใจแต่เพียงศักดิ์ศรีของตนและสถาบัน แต่ไม่เข้าใจถึงสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่นก็จะเป็นการย้อนกลับมาทำลายสถาบันตัวเองเช่นกัน

มนุษย์มีความต้องการได้รับการยกย่องให้เกียรติ และการยอมรับ แต่ในทางทหารนั้น ศักดิ์ศรีมีความสำคัญยิ่ง เป็นสิ่งที่ทำให้ทหารนั้นยอมเหนื่อย ยอมลำบาก ยอมเสี่ยงชีวิต หรือแม้กระทั่งยอมเสียชีวิตเพื่อหน้าที่โดยไม่ยอมเสียศักดิ์ศรี ถ้าทหารนั้นไม่มีศักดิ์ศรี ก็จะไร้เกียรติ ละทิ้งหน้าที่และหนีเอาตัวรอดเมื่อยามคับขัน

ดังนั้นนักเรียนนายร้อยทุกคนเมื่อจบไปแล้วต้องไปฝึกทหาร ควรปลูกฝังทหารให้ทหารนั้นรักในศักดิ์ศรีของตน กองทัพ และประเทศชาติ โดยนักเรียนนายร้อยจะต้องฝึกพวกทหารเหล่านั้นด้วยการให้เกียรติ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทหารผู้นั้น และทหารเหล่านั้นก็จะจดจำและรักในศักดิ์ศรีที่ตัวเองมีไว้ด้วยชีวิต แม้กระทั่งยอมตายเพื่อผู้บังคับบัญชาของตัวเองนั่นเอง และกองทัพของเราก็จะเป็นกองทัพที่เข้มแข็ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s